Teisės aktai/DUK

  • Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas

http://www.civiliniskodeksas.lt

  • Administravimo nuostatai

http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=4696

  • Statybos techniniai reglamentai

http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=16982

  • Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

http://www.am.lt/VI/index.php

  • Lietuvos šilumos ūkio įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/FBXwpGucJG

  • Naujasis daugiabučių renovacijos modelis

http://www.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=1579

  • Pirkimų taisyklės

http://www.laukininkuvalda.lt/wp-content/uploads/2021/10/CCF_000727.pdf

Mums rūpi Jūsų nuomonė!

Susisiekti